alexametrics
Senin, 21 Jun 2021
radartulungagung
Home > Kolom
icon featured
Kolom

Antarane Dibacutne utawa Diendhegne

22 Februari 2021, 10: 00: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Antarane Dibacutne utawa Diendhegne

PPKM Mikro neng Kutha Marmer kari ngitung dina wis arepe entek. Rencanane kuwi arep kemput neng 22 Februari iki. Nanging, neng masyarakat malah enek sing pro lan kontra. Yakuwi, enek sing pengin diterusne, sing liyane enek sing pengin kuwi dilereni wae.

Zahdi contone. Dheweke ajake dadi perwakilan warga sing sarujuk lek PPKM Mikro dibacutne. Miturut dheweke, PPKM Mikro isa ngepres angka kasus Covid-19 ben ora nggladrah ra karu-karuan. “Tak rasa, carane sing nggandheng desa ben cawe-cawe ngepres angka Covid-19 wis cukup efektif,” tuture.

Wong lanang sing nganggo kaca mripat iki nambahi, nanging ora ateges PPKM Mikro isa dilakoni selawase. Dheweke mung sarujuk yek PPKM Mikro dilakoni nganti tren virus iki nggejlek. Mergane, kasarasan panggah nomer siji. “Lek selawase dilakoni, aku malah ora sarujuk, kejaba lek nganti angka kasus iki mudhun,” ujare.

Baca juga: Minta agar Izin Pertambangan PT SMN Dicabut

Nanging apa sing diandharne Zahdi blas ora disarujuki Yanto. Dheweke malah ngengkel bin ora sarujuk lek PPKM Mikro dituwuhne maneh. Dheweke nganggep, enek utawa orane PPKM, Covid-19 bakal terus enek. Mulane, luwih becik nganggo konsep new normal. “Malah apik sing mbiyen nalikane kawicaksanan new normal. Masyarakat isa uyar-uyur nanging panggah nganggo prokes,” semaure.

Wong lanang sugih esem iki mbacutne, lek PPKM iki diterusne,  bakal akeh sektor ekonomi sing glagepan. Mergane akeh sing wis jedhot nganti bangkrut. Dene, kanggo ngadegne nganti jejeg ekonomi dudu prakara sing gampang. “Tinimbang ekonomi tambah njeglek, luwih becik para pangarsa isa luwih wicaksana. Mergane, sasuwene iki apa wae paugeran sing metu, mesthi masyarakat sing kenek pulute. Artine ora melu gawe nanging melu ngrasakne,” pungkase.(*)

(rt/mam/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news