alexametrics
Senin, 12 Apr 2021
radartulungagung
Home > Kolom
icon featured
Kolom

Kabeh Pengin Sinau neng Kelas Maneh

09 Maret 2021, 12: 24: 12 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Kabeh Pengin Sinau neng Kelas Maneh

Vaksinasi Covid-19 wis kelakon digelar neng maneka sasaran. Mesthine bab iki uga ndadekne dwija utawa guru suka parisuka. Mergane, sasuwene nglakoni pasinaon daring ini, dirasakne kurang efektif. Mligine gawe siswa disabilitas.

Kaya sing diandharne Mbak Wit, salah sijine mahasiswa tuna daksa. Sasuwene rong semester nglakoni pasinaon daring rumangsa njelehi. Piye kok ora, maneka pepalang kudu diliwati merga kahanane sing diduweni kuwi.

“Arep piye maneh, gelem ra gelem kudu panggah melu. Masiya kudu njumbuhne karo kahananku iki. Jane iki mono ora tak anggep dadi masalah, nanging mung tantangan wae,” tuture.

Baca juga: Vaksinasi Tercapai 98 Persen

Dheweke ngakoni, jan jane sacara pribadhi dheweke isa mrantasi model pasinaon daring kaya iki. Mergane durung mesthi mahasiswa disabilitas liyane isa. Mula saka kuwi, eneke vaksinasi Covid-19 dikarepne isa ndadekne pasinaon mbalik normal maneh. 

“Muga-muga vaksinasi isa mbalekne donyane pendhidhikan kaya sadurunge,” pangajabe wong wedok nganggo kudhung iki.

Bab iki jebule uga ndadekne Itok, salah sijine guru uga melu mbregudul ra amprah. Mergane, nganti seprene modhel pasinaon kanggo siswa disabilitas durung nemoni solusi sing cetha. 

“Sing normal wae glundhungan merga kangelan, apa maneh sing duwe bebutuh mligi ngono. Mula nganti saiki durung enek solusi sing tepak,” ujare.

Miturute wong lanang sing sugih esem iki, saorane eneke vaksinasi isa ndadekne cahya cemlorot neng petenge donyane pendhidhikan. Mbok menawa mbesuke pasinaonan neng kelas isa diwujudne karo protokol kesehatan sing ora angger enek. 

“Sapa jale sing ora pengin ngono maneh, kabeh ya pengin. Mula saka kuwi, liwat vaksinasi iki muga-muga pasinaon neng kelas isa digelar maneh,” pungkase. (*)

(rt/rak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news