alexametrics
Senin, 12 Apr 2021
radartulungagung
Home > Kolom
icon featured
Kolom

Gerakan Mahasiswa Aja Gur Nggo Mejeng

22 Maret 2021, 11: 38: 18 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Gerakan Mahasiswa Aja Gur Nggo Mejeng

Neng salah siji pojokan warkop, enek mahasiswa loro sing engkel-engkelan nganti otot gulune mecothot. Bocah loro kuwi arane Bayu karo Hakim. Meh sakjam punjul, panggah udur-uduran babagan ilange pisumbange mahasiswa saiki. Hakim sing dhasare melu organisasi mahasiswa, nggontok ra trima.

Dene si Bayu sing ra melu organisasi ngonoan malah cemruwet lek Gerakan mahasiswa saiki wis mati.

“Sik ta Yu, apa landhesan ngomong gerakan mahasiswa saiki wis mati. Aku wis telung taun melu organisasi mahasiswa mesthi gawe programprogram sing aweh pemberdayaan masyarakat. Terus rumangsatimu kuwi dudu peran mahasiswa sing nyata,” jare Hakim karo nggontok.

Baca juga: Kekompakan Imroattus dan Siti Fatimah Bertahan di Bisnis Jelly Art

Bayu ganti sing ra gelem kalah. Miturute, ora usah gawe klain saben nglakoni aksi kanggo pemberdayaan masyarakat. Mergane, rata-rata kegiatan sing digawe mahasiswa mek gur seremonial. Maksude, kuwi kabeh gur numpang jeneng ape mberdayakne masyarakat.

“Ganti saiki aku takok, semono akehe kegiatanmu kuwi, endi sing wis ngowahi nasibe kawula cilik? Kegiatanmu bar, masyarakat ya kudu mikir sesuk ape mangan utawa kerja apa maneh. Kudune dikawal nganti tuntas, ora mek gur seremonial ngono,” semaure Bayu.

“Ora ngono. Saben enek aksi, panggah nemoni para pamangku kawicaksanan. Dadine, sinambi medharne swara kahanane masyarakat, uga njaluk solusi,” ujare Hakim.

“Kuwi ya lucu maneh. Lek wis cethuk para panggedhe, apa ya masyarakat ngguhna oleh solusine? Malah ngono kuwi kaya-kaya, masyarakat mek dimanfaatne,” Bayu panggah ra nglirihne swarane.

Hakim dhewe durung pengin nyuwara. Dheweke ngerti sik enek bab sing arep diomongne Bayu. Mulane, pilih meneng dhisik.

“Saiki endi asile lehmu cethukan para pejabat? Aja omong solusine nunggu proses lan thethek bengek liyane. Wis ta, saiki mbalik dhewe-dhewe wae. Aku iki gur ngelingne awakmu. Mahasisea kuwi dadi penting lek isa ngewangi kawula cilik sing nyata. Merga mahasiswa kuwi penyambung lidah rakyat,” tuture Bayu.

“Wis Yu sembarang lek mu clometan. Sing penting aku gawe kegiatan saka organisasi mahasiswa. Embuh kuwi dianggep ra nyulihi masyarakat, ya mbalik neng awake dhewe-dhewe,” ujare Hakim banjur ngalih saka warkop kuwi.(*)

(rt/mam/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news